Regels op de dansvloer

Regels op de dansvloer

Voordat u de dansvloer opgaat, is het handig om een aantal regels te weten aangezien de tango een dans vol etiquette is. Door het onthouden van deze regels is het gemakkelijker om de dansers en hun gewoontes op de dansvloer te begrijpen.

Dans van improvisatie

Aangezien de tango een dans van improvisatie is, is geen enkele tango hetzelfde. De improvisaties ontstaan rond een basisfiguur waarbij de man de leiding neemt en de vrouw haar partner volgt. Hierbij vult zij op eigen wijze figuren in.

Ten dans vragen: cabaceo

De cabaceo is een hoofdknikje dat bestaat uit het snel opheffen van het hoofd, oogcontact en opgetrokken wenkbrauwen waarmee iemand ten dans wordt gevraagd. De cabaceo kan vanaf iedere plaats in de ruimte plaatsvinden. De vrouw die de uitnodiging opvangt, knikt ja en glimlacht indien zij met deze partner wilt dansen en anders doet zij net alsof ze de cabaceo niet gezien heeft. Zegt de vrouw ja? Dan staat de man op en begeleidt hij haar naar de dansvloer. Echter komt in Nederland ook vaak voor dat de vrouw de man vraagt of lopen de dansers op elkaar af om elkaar ten dans te vragen.

Open en gesloten danshouding

De danshouding is een belangrijk onderdeel van de tango. Tussen de partners dient er een stabiel frame te zijn waarmee de dame goed kan worden gestuurd en de heer goed kan worden aangevoeld. Binnen de tango bestaan er twee soorten danshoudingen, namelijk de open danshouding en de gesloten danshouding. De open danshouding lijkt op de houding die ook wordt geleerd bij stijldansen en de gesloten danshouding is een houding waarbij de dame voorover leunt en het lijkt alsof zij zou omvallen indien de man er niet zou zijn.

Tegen de klok in dansen

De dansrichting bij de tango is tegen de klok in. Hierdoor is het voor een leider vaak lastig om goed in de gaten te kunnen houden wat er precies om hem heen gebeurt. Daarom danst iedereen in een soort treintje, zodat de drukke vloer in beweging blijft en er een comfortabele flow ontstaat.

Tegen de richting in dansen, te lang stilstaan en de flow ophouden en dwars op de richting dansen zijn niet toegestaan bij de tango. Ook zomaar de dansvloer oversteken wordt niet gewaardeerd.

Terug naar overzicht